אירוע החודש של הקהילה! 

"הכירו את החממות הטכנולוגיות"

 

קהקמא שפרןך 19.jpeg


אירועים טכנולוגים במרחב גליל-גולן
אתם שולחים - אנחנו מוסיפים