שותפים לדרך

בכדי לקדם את פעילות הקהילה נרתמו לסייע אירגונים, חברות ויזמים מאצבע הגליל. לפניכם חברות ששותפות בקהילה זו. במידה ויש לך חברה, אירגון, או חברות במועצה איזורית, נשמח לסיוע שלך בכל דרך.

  • gmail
  • 246x0w
  • Facebook Social Icon

©2017-2019 PROUDLY CREATED By Hula-Valley Community