שותפים לדרך

בכדי לקדם את פעילות הקהילה נרתמו לסייע אירגונים, חברות ויזמים מאצבע הגליל. לפניכם חברות ששותפות בקהילה זו. במידה ויש לך חברה, אירגון, או חברות במועצה איזורית, נשמח לסיוע שלך בכל דרך.

  • gmail
  • 246x0w
  • Facebook Social Icon

©2017-2020 PROUDLY CREATED By Hula-Valley Community